Aktualności

Jubileo® II

Jubileo® jest zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP znakiem towarowym Miramar Software©. Jego używanie bez wiedzy i zgody Miramar Software© jest przestępstwem i na mocy prawa będzie ścigane. Miramar Software© jest jedynym twórcą oprogramowania Jubileo® i jego używanie lub rozpowszechnianie bez wiedzy Miramar Software© stanowi złamanie zapisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Miramar Software© oświadcza, że nie upoważniła żdanego podmiotu na terenie RP do sprzedaży w jej imieniu oprogramowania Jubileo® II.

Co nowego w Jubileo® II:

Wkrótce w Jubileo® II: