Nazwy

Ukryj pasek nawigacyjny

Nazwy

 

Nazwy

Ścieżka tematu wymaga JavaScript JavaScript jest wymagany do rozwijania tekstu  

2 Ścieżka dostępu

Aby przejść do definicji kart rabatowych należy:

Opcje prawo Karty rabatowe prawo Zaawansowane

 

Aby dodać nowy typ karty stałego klienta, należy:

Wybrać przycisk Nazwa.

nazwa1

Wybrać przycisk Dodaj.

definicja1

W polu "Nazwa" wpisać nazwę definiowanej grupy kart i zatwierdzić wpis przyciskiem Zastosuj.

dodaj1

Wybrać przycisk Powrót.

definicja1

W polu "Typ karty" wskazać nowo zdefiniowaną nazwę grupy kart.

Wybrać przycisk Rabaty.

nazwa1

 

Wybrać przycisk Dodaj.

rabaty1

W polu "Próg rabatowy" wpisać wartość, od której przydzielany będzie rabat.

uwaga Uwaga!

 

Wpisana wartość wyraża łączną wartość wszystkich zakupów przypisanych do karty stałego klienta, od której klient otrzyma rabat.

 

W polu "Wielkość rabatu" należy podać procentową wartość rabatu, jaki uzyska okaziciel karty stałego klienta, po przekroczeniu progu rabatowego.

uwaga Uwaga!

 

Ilość progów rabatowych jest dowolna. Należy tylko pamiętać aby kolejne progi nie zachodziły na siebie.

 

rabat

2Tematy pokrewne