Obliczanie położenia środka ciężkości

 

Aby określić położenie środka ciężkości (Center of Gravity – CG) należy pod każde podwozie podstawić wagę i odczytać masy Q1 i Q2 oraz wyznaczyć odległości x1 oraz x2 od dowolnie wybranej płaszczyzny odniesienia (Datum):

                                                                                                                                  Q2

                                                                                                                     

                        x1                       Q1     

                                                                                  x2

 

 


Ogólny wzór na obliczenie położenia środka ciężkości od płaszczyzny odniesienia:

 

XCG = (Q1·X1+Q2·X2) / (Q1+Q2)

 

Zsumowane odczyty mas z wag pod przednim i tylnym podwoziem dają masę szybowca pustego:

M = (Q1+Q2)

 

W związku z tym wzór upraszcza się do:

 

XCG = (Q1·X1+Q2·X2) / M

 

 

Jeżeli jako Datum określimy przednie podwozie wtedy otrzymamy położenie środka ciężkości względem podwozia za pomocą wzoru (tutaj X2 jest odległością między podwoziami):

XCG = (Q1· 0 +Q2·X2) / M = (Q2·X2) / M

 

 

 

Aby obliczyć położenie CG na Średniej Cięciwie Aerodynamicznej (Mean Aerodynamic Chord – MAC) należy znać dodatkowo położenie noska MAC od Datum (XMAC) oraz długość MAC.

XCGMAC = (XCG – XMAC) / MAC · 100%

 

 

Przednie położenie CG to: gorsza sterowność, większa stateczność i siły na drążku

Tylne położenie CG to: lepsza sterowność, mniejsza stateczność i siły na drążku

 

Położenie CG poza zakresem dopuszczalnym to: pogorszenie stateczności, sterowności i parametrów lotu oraz zmiana prędkości przeciągnięcia i gorsze osiągi.